Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 1. 6.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Cenková Miroslava
3 přesun << Nj 3.A (2.sk) 309 z 7. hod
Civínová Mirjam
4 změna Fy 2.C 207
Dvořák Matěj
2 spojeno (Za) TV 5.F (Dív) 101
5 navíc TV 2.A 104 za odpadlou
Hlavová Ivana
4 přesun << Aj 3.F (1.sk) 124 z 6. hod
Chabrová Iva
3 supl. (Ms) Ch 1.B 116 Pohotovost
5 přesun << Ch 1.C 202 z 7. hod
Jiřišťová Jitka
4 změna Aj 4.F (sk.2) 115
5 změna Aj 2.B (sk.2) 115
Kopelentová Radka
4 přesun << Aj 1.C (sk.1) 118 z 5. hod
Koritina Petr
2 přesun << Fy 3.B 220 z 6. hod
Maljuková Dana
1 změna Aj 2.C (sk.2) 115
Neradová Jana
2 změna Aj 2.F (sk.2) 115
Opálková Lucie
3 výměna << Čj 5.F 209 z 8.6. 4. hod
6 změna Nj 2.C (sk.2) 115
Osvaldová Helena
4 supl. (Ms) Bi 3.C 116 Pohotovost
Petržílková Diana
4 změna Nj 1.B (sk.2) 113
Pravda Jan
1 výměna << M 1.F 202 z 3. hod
Schück Zdeněk
4 přesun << M 1.C (sk.2) 309 z 5. hod
Šléglová Monika
4 spojeno (Čp) Ch 1.F (sk.1) 318
4 změna Ch 1.F (sk.2) 318
5 spojeno (Čp) Ch 1.F (sk.1) 207
5 změna Ch 1.F (sk.2) 207
Tichotová Marcela
6 změna Aj 1.F (sk.1) 116
Tichý Lukáš
4 přesun << M 3.F (2.sk) 307 z 6. hod
5 přesun << M 3.F (1.sk) 308 z 4. hod
Venhauerová Marcela
3 výměna << Čj 1.F 202 z 1. hod
Zahrádková Marcela
7 změna ZSV 2.C 115
Změny v rozvrzích tříd
1.B
3 Ch 116 supluje Ch (Ms)
4 Nj sk.2 113 změna Pt
1.C
4 Aj sk.1 118 přesun << Kp z 5. hod
4 M sk.2 309 přesun << z 5. hod
5 Ch 202 přesun << Ch z 7. hod
1.F
1 M 202 výměna << Pv z 3. hod
3 Čj 202 výměna << Ve z 1. hod
4 Ch sk.1 318 spojí Šl (Čp)
4 Ch sk.2 318 změna Šl
5 Ch sk.1 207 spojí Šl (Čp)
5 Ch sk.2 207 změna Šl
6 Aj sk.1 116 změna Ti
2.A
5 TV 104 navíc Dv
2.B
5 Aj sk.2 115 změna Ji
2.C
1 Aj sk.2 115 změna Ml
4 Fy 207 změna Ci
6 Nj sk.2 115 změna Op
7 ZSV 115 změna Za
2.F
2 Aj sk.2 115 změna Ne
3.A
3 Nj 2.sk 309 přesun << Ce z 7. hod
3.B
2 Fy 220 přesun << Ki z 6. hod
3.C
4 Bi 116 supluje Os (Ms)
3.F
4 Aj 1.sk 124 přesun << Hl z 6. hod
4 M 2.sk 307 přesun << Tc z 6. hod
5 M 1.sk 308 přesun << Tc z 4. hod
4.F
4 Aj sk.2 115 změna Ji
5.F
2 TV Dív 101 spojí Dv (Za)
3 Čj 209 výměna << Op z 8.6. 4. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou